Uzzini, kā rīkot Alfu

Kādi ir galvenie Alfas elementi?

Lai Alfa būtu veiksmīga, katra nodarbība ietver:

 • Maltīti – vienkārša maltīte vai uzkodas ar kādu siltu dzērienu palīdzēs radīt telpu un laiku, kur viesiem iepazīties un atslābināties
 • Uzrunu – katrā nodarbībā tiek runāts par kādu no tēmām (skatīt zemāk). Tas var būt uzaicināts lektors vai atskaņota Alfas tēmu filma.
 • Diskusijas – pēc uzrunas viesi sadalās mazākās grupās, lai apspriestu dzirdēto un dalītos ar savu viedokli un jautājumiem brīvā un draudzīgā gaisotnē

Kāda ir struktūra?

Alfa ir veidota kā 11 nedēļu cikls ar 15 tēmām. Latvijas draudžu praksē tā labi darbojas 1-2 reizes gadā. Mēs iesakām Alfas nobeigumā organizēt viesības, kurās Alfas absolventi var ielūgt savus draugus un paziņas, kas varētu gūt ieskatu un interesi apmeklēt nākamo Alfu.

Alfas nodarbību kārtība:

1. nedēļa – Ievadlekcija “Vai dzīvē ir vēl kas vairāk?”

2. nedēļa – “Kas ir Jēzus?”

3. nedēļa – “Kāpēc Jēzus mira?”

4. nedēļa – “Kā es varu būt pārliecināts par savu ticību?”

5. nedēļa – “Kāpēc un kā man lūgt?”

6. nedēļa – “Kāpēc un kā man lasīt Bībeli?”

7. nedēļa – “Kā Dievs mūs vada?”

Alfas norises vidū notiek īpaša nedēļas nogale (vai diena) izbraukumā vai citā norises vietā, kad uzmanība tiek pievērsta Dieva Svētā Gara personai un tajā visā pilnībā var izpausties Alfas raksturīgie elementi – sadraudzība, slavēšana un pielūgsme, aizlūgšanas, diskusijas, jautrība un atpūta. Nedēļas nogalē apskatāmās tēmas:

– “Kas ir Svētais Gars?”

– “Ko Svētais Gars dara?”

– “Kā es varu tikt piepildīts ar Svēto Garu?”

– “Kā man vislabāk izmantot turpmāko dzīvi?”

8. nedēļa – ” Kā es varu pretoties ļaunumam?”

9. nedēļa  – “Kāpēc un kā mums stāstīt citiem?”

10. nedēļa  – “Vai Dievs dziedina šodien?”

11. nedēļa – “Kam man Baznīca?”

Dažas lietas, kas jāņem vērā, plānojot savu Alfu:

Kas ir jūsu auditorija?

Ar kādu nolūku jūs rīkojat Alfu? Vai jums ir pieejami visi nepieciešamie materiāli? Vai esat atraduši vietu, kur viesi jutīsies brīvi un ērti? Vai jūs esat atraduši piemērotu laiku Alfai? Ja rīkojat Alfu jauniešiem, mums ir pieejami īpaši materiāli tieši Jauniešu Alfai.

Alfas norise

Rīkojot Alfu klātienē, parūpējies par maltīti vai kādām uzkodām, nodrošinot brīvu un draudzīgu vidi, kur viesi var justies gaidīti. Uzrunu par nedēļas tēmu vari vadīt pats, ņemot par pamatu grāmatu Dzīves jautājumi, pieaicinot kādu vieslektoru vai atskaņojot Alfas filmas. Pēc uzrunas viesi sadalās mazākās grupās, kur katrai ir vadītājs un palīgs, lai apspriestu dzirdēto un rosinātu sarunas. Alfas norisē tev noderēs komandas un dalībnieka rokasgrāmatas, kuras vari atrast mūsu Veikalā vai PDF formātā vietnē MyAlpha.

Alfa Mājās notiek, ņemot par pamatu šo pašu struktūru. Atkarībā no viesu skaita, tu vari piesaistīt vēl kādu palīgu. Šādai Alfai nebūs nepieciešama arī reklāmas kampaņa, viesus vari aicināt mutiski vai nosūtot digitālu ielūgumu. Ielūgumu sagataves meklē sadaļā Alfas materiāli.

Ja rīko Alfu tiešsaistē, visu nepieciešamo informāciju meklē sadaļā Alfa tiešsaistē.

Ja tev rodas vēl kādi jautājumi, mēs tev palīdzēsim, sazinies ar mums!

Reģistrācija

Rīkojot Alfu jebkādā formātā, mēs visiem lūdzam to reģistrēt vietnē MyAlpha. Šajā platformā vari plānot savu Alfu, saņemt vērtīgu informāciju un materiālus, un publicēt to, lai tā parādās Alfas mājaslapā un sociālajos tīklos. Alfas birojs būs informēts par tavas Alfas norisi un varēs palīdzēt visos jautājumos.

Veidi, kā veicināt Alfu:

 • Plakāti un baneri reklāmai un ielūgumi, ko izdalīt viesiem sadaļā Alfas materiāli
 • Informācija jūsu draudzes/organizācijas mājaslapā un sociālajos tīklos
 • Informācija draudzē un personīga ielūgšana

Alfas zīmols

Alfa ir globāls zīmols un mēs vēlamies saglabāt un veicināt tā atpazīstamību, pieturoties pie vienota noformējuma. Izpēti Zīmola vadlīnijas.

Draudzība ar kaimiņiem

Darboties kopā ar citām draudzēm vai organizācijām ir vieglāk – izmantot kopīgus resursus, vienotu publicitāti un uzaicināt daudz vairāk cilvēku uz Alfu. Iespējams plānot kopīgu Alfas atklāšanas pasākumu, izveidot sarakstu ar notiekošojām Alfām jūsu reģionā, vai arī apvienot savus resursus, attiecībā uz brīvprātīgajiem komandas vai ielūgšanas ziņā. Lielākas draudzes var ņemt savā paspārnē mazās draudzes, kā to jau dara vairākas arī Latvijā.

Iesaisti savu draudzi

Lūdz atbalstu draudzes/organizācijas vadībai. Tā var palīdzēt veicināt Alfu no iekšpuses un mudināt cilvēkus iesaistīties – veidojot atbalstu, komandu un aicinot viesus.

Uzsāc ar blīkšķi

Uzsākt Alfu ar svinīgu pasākumu ir ideāls veids, kā iepazīstināt potenciālos viesus ar Alfu. Atklāšanas pasākums var ietvert mūziku, jautrību, ēdienus un dzērienus, izklaidi, īsu uzrunu (varbūt slavenību interviju vai vieslektorus) un intervijas ar Alfas absolventiem. 

Komunikācija

Sazinieties ar tuvāko Alfas komandu vai Alfas biroju. Pastāsti par savu Alfu vai lūdz atbalstu tās rīkošanā.

Noskaties Alfas uzrunas

Ir vairāki veidi, kā noklausīties un noskatīties Alfas uzrunas pirms paši uzsākat Alfu: “Alfa ar Nikiju Gambelu” pieejama vietnē MyAlpha vai DVD formātā (ar subtitriem latviešu valodā), ir iespēja būt par viesi kādā citā Alfā vai noskatīties Alfas filmas angļu valodā vientnē MyAlpha.

Drīzumā latviešu valodā būs pieejamas Alfas filmas, kā arī Alfas Jauniešu filmas.

Budžets un maltīte

Alfai nav jābūt ekskluzīvi dārgam pasākumam, tomēr ir izmaksas, kas jāņem vērā. Tās varētu būt: svinības, rokasgrāmatas, telpas – vietas izmaksas, nedēļas nogales izmaskas, izdevumi pārtikai, publicitāte. Tiešsaistes Alfai izmaksas var būt daudz mazākas.

Lūgšana par viesiem

Mēs aicinām lūgt par savu Alfu un citām Alfām visā Latvijā. Aktīvās Alfas draudzes parasti rīko lūgšanu vakarus pirms katras nodarbības.

Grupu vadītaji un palīgi ir atbildīgi par regulārām lūgšanām un aizlūgšanām par viesiem savā grupā. Kā komanda jūs varat lūgt par savu grupu ik dienas un pirms katras nodarbības.

Slavēšana un pielūgsme Alfā

Daļa no Alfas uzdevuma ir sniegt ieskatu tajā, kas ir draudze un ko tajā dara. Tāpēc mēs gribam iepazīstināt viesus ar dievkalpojumu un pielūgsmi pakāpeniski un iejūtīgi. Ja jūs domājat, ka uzreiz slavēt Dievu viesiem varētu būt nedaudz neērti, izmēģiniet un dariet kaut ko mazliet atšķirīgu, piemēram, atskaņojiet kādu mierīgu pielūgsmes dziesmu vai melodiju maltītes un diskusiju laikā. Izmantojiet video ierakstus ar slavēšanas dziesmām ar vārdiem zem video – iespējams, kursa otrajā pusē aicinot visus dziedāt kopā. Uzaiciniet slavētāju, kurš vadītu skaistu pielūgsmes vakaru.

Apmācības

Komandas apmācības ir ļoti svarīgas, ja jūs vēlaties, lai Alfa ir tik laba, cik laba vien var būt. Apmācības dos katram komandas loceklim pārliecību un uzņēmību veidot dinamisku mazo grupu un iesaistīties Alfas norisē. Komandas bieži vien iziet apmācības pirms katras Alfas, lai atsvaidzinātu savu atmiņu, iepazītu citus aktīvistus un varētu būt lūgšanā viens par otru.

Alfas apmācības darbojas tāpat kā Alfas uzrunas: lektori un apmācību dalībnieki ēd kopā, klausās apmācību lekcijas un pārrunā jautājumus, ir laiks arī diskusijām un lūgšanām. Ja jūs vēlētos noorganizēt apmācības savā draudzē, sazinieties ar Alfas biroju.

Skaties 15. septembra apmācību ierakstu “Kas ir Alfa un kā to rīkot” šeit

Apmācību ierakstus no Alfas foruma atradīsi mūsu Youtube kanālā

Komandu lomas

Jums jānodrošina, ka visiem jūsu komandas dalībniekiem ir sava loma Alfā. Tas dos viņiem mieru un pārliecību un tas arī nozīmē, ka jums būs mazāk, par ko uztraukties!

 • Alfas administrators – nodrošina Alfas norisi, komunikāciju, plānošanu
 • Alfas vadītājs – cilvēks, kas ievada katru nodarbību un ir gatavs arī veikt pastorālo aprūpi par viesiem
 • Tehniskais cilvēks – nodrošinās mūzikas un video atskaņošanu. Šāda loma ir ļoti būtiska tiešsaistes Alfai – izsūtīt ielūgumus, pievienot viesus videozvanam, sadalīt cilvēkus mazajās grupās, sekot līdzi audio un video kvalitātei, atskaņot ierakstus.
 • Palīgi – persona vai komanda, kas pārrauga, kā viss ir sagatavots – visi praktiskie darbi – telpas, galdi, kafija, materiāli utt.
 • Grupu vadītāji un palīgi – viņi ir apņēmušies būt uz katru lekciju, apņēmušies uzturēt draudzību ar viesiem ilgtermiņā un lūgt par viņiem, būt atvērti iespējamām sociālām grupas aktivitātēm
 • Slavēšanas vadītājs – ja jūs iekļaujat slavēšanu un pielūgsmi katrā nodarbībā, tad slavēšanas vadītājs būs ļoti noderīgs.

Reģistrē savu Alfu vietnē MyAlpha

MyAlpha ir arī tiešsaistes piekļuve Alfas plānošanas rīkam un nodarbību materiāliem. Tas ir bezmaksas rīks, lai atbalstītu tevi Alfas rīkošanā.

Plānošanas rīks

Plānošanas rīks palīdzēs tev ieplānot komandas apmācības, Alfas nodarbības un Alfas nedēļas nogali. Izmantojot šo rīku, tu vari arī uzaicināt savu komandu digitālajā platformā un piekļūt visiem savas Alfas materiāliem. Tu vari publicēt savu Alfu, lai cilvēki varētu to atrast Alfas kartē.

Komandas apmācības

Platforma satur apmācību video un materiālus Alfas rīkošanai, kas ietver būtiskas nianses, mazo grupu un aizlūgšanu vadīšanu, lai tava komanda tiktu efektīvi apmācīta un aprīkota ar visu nepieciešamo savā lomā.

Nodarbību materiāli

Vietnē MyAlpha vari lejupielādēt Alfas uzrunas par nodarbību tēmām. Tur atradīsi arī rokasgrāmatas un materiālus tavai Alfas komandai un viesiem. Ja meklē papildus materiālus, tos atradīsi mūsu mājaslapā.

Uzzināt vairāk

Meklē tuvāko Alfu

Atrodi sev tuvāko Alfu un piedalies

Atrast Alfu

Alfas stāsts

Uzzini par mūsu organizāciju un globālo darbību

Par Alfu

Atbalsti Alfas biroju

Palīdzi Alfas birojam aizsniegt visu Latviju un aprīkot draudzes

Ziedot Alfai