Kā rīkot Alfa kursu, kas jāzina un kas noderēs kursa norisei


Kādi ir galvenie Alfas elementi?

 • Viesmīlība – vienkārša maltīte vai uzkodas ar kādu siltu dzērienu, mūzika vai joki, kas palīdzēs radīt vidi, kur viesiem satikties, iepazīties un justies gaidītiem
 • Uzruna – katrā nodarbībā tiek apskatīta kāda no kristīgās ticības tēmām. Uzrunu var sniegt lektors vai tikt atskaņota Alfas filma.
 • Diskusijas – viesi sadalās mazākās grupās, lai apspriestu dzirdēto un dalītos ar savu viedokli un jautājumiem brīvā un draudzīgā gaisotnē

Kāda ir kursa struktūra?

Alfa kurss ir veidots kā 11 nedēļu nodarbības, kurās apskata 15 tēmas. Draudzēs tā parasti tiek rīkota vienu vai divas reizes gadā. Alfas noslēgumā iespējams organizēt viesības, kurās Alfas absolventi var ielūgt savus draugus, lai gūtu ieskatu un interesi apmeklēt nākamo kursu. Jauniešu Alfa ir nedaudz atšķiras. Par to vairāk sadaļā Jauniešu Alfa.

Alfas nodarbību kārtība:


Dažas lietas, kas jāņem vērā, plānojot Alfu:

Kas ir jūsu auditorija?

Ar kādu nolūku jūs rīkojat Alfu? Vai jums ir visi nepieciešamie materiāli? Vai esat atraduši vietu, kur viesi jutīsies brīvi un ērti? Vai jūs kursa nodarbībām esat atraduši piemērotu laiku? Ja rīkojat kursu jauniešiem, mums ir pieejami īpaši materiāli tieši Jauniešu Alfai.

Alfas norise

Rīkojot Alfu klātienē, svarīgi parūpēties par maltīti vai uzkodām, nodrošinot brīvu un draudzīgu vidi, kur viesi var justies gaidīti. Uzrunu par nedēļas tēmu var vadīt pats, ņemot par pamatu Alfas uzrunu pierakstus vai grāmatu Dzīves jautājumi, pieaicinot vieslektoru vai atskaņojot Alfas filmu sēriju. Pirms vai pēc uzrunas viesi sadalās mazākās grupās, kur katrai ir vadītājs un palīgs, lai apspriestu dzirdēto. Alfas norisē vajadzīgie materiāli pieejami sadaļā Alfas materiāli, vietnē myAlpha un mūsu Veikalā.

Alfa mājās notiek, ņemot par pamatu šo pašu struktūru. Atkarībā no viesu skaita, var piesaistīt vēl kādu palīgu. Šādai Alfai nebūs nepieciešama reklāma, jo viesus var aicināt mutiski, pasniedzot vai nosūtot ielūgumu.

Ja rīko Alfu tiešsaistē, visu nepieciešamo informāciju meklē sadaļā Alfa tiešsaistē. Mēs piedāvājam Alfas veidotu videozvanu platformu AlphaNow, lai nodrošinātu kursa norisi tiešsaistē. Tā ietver video atskaņošanas, mazo grupu un čata funkcijas. Lai uzzinātu vairāk, sazinies ar biroju.

Ja tev rodas vēl kādi jautājumi, sazinies ar mums!

Reģistrācija

Rīkojot Alfa kursu jebkādā formātā, mēs lūdzam to reģistrēt vietnē myAlpha. Šajā platformā vari piekļūt visiem materiāliem, plānot savu kursu un publicēt to, lai tas parādās Alfas kartē. Alfas birojs būs informēts par tava kursa norisi un varēs palīdzēt visos jautājumos.

Lai piekļūtu un lejupielādētu kursa materiālus, jāreģistrē savs kurss. Pat, ja nav zināmi konkrēti datumi vai laiki, izveidojiet pagaidu versiju un vēlāk pievienojiet datumus/laikus.

Ir pieejamas vairākas kursa sērijas, ar ko iespējams rīkot savu Alfu:

Reģistrē savu kursu vietnē myAlpha

myAlpha ir Alfas plānošanas rīks un piekļuve nodarbību materiāliem. Tas ir bezmaksas rīks, lai atbalstītu tevi Alfas rīkošanā un nodrošinātu visus materiālus vienuviet.


Veidi, kā veicināt Alfu:

 • Plakāti un baneri reklāmai un ielūgumi, ko izdalīt viesiem – Alfas materiāli
 • Informācija jūsu draudzes/organizācijas mājaslapā un sociālajos tīklos, sociālo tīklu kampaņas
 • Informācija draudzē un personīga ielūgšana. Idejas un padomi aicināšanai atrodami šeit.
 • Alfas karte, kad tiek publicēts jūsu kurss vietnē myAlpha

Alfas zīmols

Alfa ir globāls zīmols un mēs vēlamies saglabāt un veicināt tā atpazīstamību, pieturoties pie vienota noformējuma. Izpēti Zīmola vadlīnijas un veido sava kursa noformējumu tam atbilstoši.

Draudzība ar kaimiņiem

Darboties kopā ar citām draudzēm vai organizācijām ir vieglāk – izmantot kopīgus resursus, vienotu publicitāti un uzaicināt daudz vairāk cilvēku uz Alfu. Iespējams plānot kopīgu Alfas atklāšanas pasākumu, izveidot sarakstu ar notiekošojām Alfām jūsu reģionā, vai arī apvienot savus resursus, attiecībā uz brīvprātīgajiem komandas vai ielūgšanas ziņā. Lielākas draudzes var ņemt savā paspārnē mazās draudzes, kā to jau dara vairākas arī Latvijā.

Iesaisti savu draudzi

Lūdz atbalstu draudzes/organizācijas vadībai. Tā var palīdzēt veicināt Alfu no iekšpuses un mudināt cilvēkus iesaistīties – veidojot atbalstu, komandu un aicinot viesus.

Uzsāc ar blīkšķi

Uzsākt Alfu ar svinīgu pasākumu ir ideāls veids, kā iepazīstināt potenciālos viesus ar Alfu. Atklāšanas pasākums var ietvert mūziku, jautrību, ēdienus un dzērienus, izklaidi, īsu uzrunu (varbūt slavenību interviju vai vieslektorus) un intervijas ar Alfas absolventiem. 

Komunikācija

Sazinieties ar tuvāko Alfas komandu vai Alfas biroju. Pastāsti par savu Alfu vai lūdz atbalstu tās rīkošanā.

Noskaties Alfas uzrunas

Ir vairāki veidi, kā noklausīties un noskatīties Alfas uzrunas pirms paši uzsākat Alfu: “Alfa ar Nikiju Gambelu” pieejama vietnē myAlpha vai DVD formātā (ar subtitriem latviešu valodā). Alfas filmu sēriju un Alfas Jauniešu sēriju atradīsiet vietnē myAlpha pēc kursa reģistrēšanas.

Budžets un maltīte

Alfai nav jābūt dārgam pasākumam, tomēr ir izmaksas, kas jāņem vērā. Tās varētu būt: svinības, rokasgrāmatas, telpas – vietas izmaksas, nedēļas nogales izmaksas, maltītes, reklāma. Tiešsaistes Alfai izmaksas var būt mazākas.

Lūgšana par viesiem

Mēs aicinām lūgt par savu Alfu un citām Alfām Latvijā un pasaulē. Aktīvas draudzes parasti rīko lūgšanu vakarus pirms katras nodarbības.

Grupu vadītāji un palīgi ir atbildīgi par regulārām lūgšanām un aizlūgšanām par viesiem savā grupā. Kā komanda jūs varat lūgt par savu grupu ik dienas un pirms katras nodarbības.

Slavēšana un pielūgsme Alfā

Daļa no Alfas uzdevuma ir sniegt ieskatu tajā, kas ir draudze un ko tajā dara. Ir svarīgi iepazīstināt viesus ar dievkalpojumu un pielūgsmi pakāpeniski un iejūtīgi. Ja domājat, ka uzreiz kopīgi slavēt Dievu ar viesiem varētu būt neērti priekš viņiem, izmēģiniet un dariet ko mazliet atšķirīgu, piemēram, atskaņojiet kādu mierīgu pielūgsmes dziesmu vai melodiju maltītes un diskusiju laikā. Izmantojiet video ierakstus ar slavēšanas dziesmām, kurām ir vārdi zem video – iespējams, kursa otrajā pusē aicinot visus dziedāt kopā. Uzaiciniet slavētāju, kurš vadītu pāris skaistu pielūgsmes dziesmu. Viesi bieži atzīst, ka mūzika un slavēšana kursa laikā viņiem ir ļoti patikusi.

Apmācības

Komandas apmācības ir ļoti svarīgas, ja jūs vēlaties, lai Alfa ir tik laba, cik vien var būt. Apmācības dos katram komandas loceklim pārliecību un uzņēmību veidot dinamisku mazo grupu un iesaistīties Alfas norisē. Komandas bieži vien iziet apmācības pirms katras Alfas, lai atsvaidzinātu savu atmiņu, iepazītu citus kalpotājus un varētu būt lūgšanā viens par otru.

Alfas apmācības darbojas tāpat kā Alfas uzrunas: lektori un apmācību dalībnieki ēd kopā, klausās apmācību lekcijas un pārrunā jautājumus, ir laiks arī diskusijām un lūgšanām.

Piedāvājam apmācību videoklipus latviešu valodā vietnē myAlpha. Tie apskata mazo grupu vadīšanu un aizlūgšanu kalpošanu Alfas nedēļas nogalē.

Tiešsaistes apmācību ieraksts pieejams šeit.

Ieraksts no 2021. gada septembra apmācībām “Kas ir Alfa un kā to rīkot” atrodams šeit.

Komandu lomas

Jums jānodrošina, ka jūsu komandas dalībniekiem ir sava loma Alfā. Tas dos viņiem mieru un pārliecību, kā arī jums būs mazāk, par ko uztraukties.

 • Alfas administrators – nodrošina Alfas norisi, komunikāciju, plānošanu
 • Alfas vadītājs – cilvēks, kas ievada katru nodarbību un ir gatavs veikt pastorālo aprūpi viesiem
 • Tehniskais cilvēks – nodrošinās mūzikas un video atskaņošanu. Šāda loma ir ļoti būtiska tiešsaistes Alfai – izsūtīt ielūgumus, pievienot viesus videozvanam, sadalīt cilvēkus mazajās grupās, sekot līdzi audio un video kvalitātei, atskaņot ierakstus.
 • Palīgi – persona vai komanda, kas pārrauga, kā viss ir sagatavots – visi praktiskie darbi – telpas, galdi, kafija, materiāli utt.
 • Mazo grupu vadītāji un palīgi – viņi ir apņēmušies būt uz katru lekciju, apņēmušies uzturēt draudzību ar viesiem ilgtermiņā un lūgt par viņiem, būt atvērti iespējamām grupiņas aktivitātēm ārpus kursa
 • Slavēšanas vadītājs – ja Alfas norisē tiek iekļauta slavēšana

myAlpha plānošanas rīks

Plānošanas rīks palīdzēs tev ieplānot komandas apmācības, Alfas nodarbības un Alfas nedēļas nogali. Izmantojot šo rīku, tu vari arī uzaicināt savu komandu digitālajā platformā un piekļūt visiem savas Alfas materiāliem. Tu vari publicēt savu Alfu, lai cilvēki varētu to atrast Alfas kartē.

Nodarbību materiāli

Vietnē myAlpha var lejupielādēt Alfas filmas, rokasgrāmatas un materiālus Alfas komandai un viesiem. Ja meklējiet papildu materiālus, tos atradīsiet šeit:

Uzzināt vairāk

Meklē tuvāko Alfu

Atrodi sev tuvāko Alfu un ņem tajā dalību

Atrast Alfu

Alfas stāsts

Uzzini par mūsu organizāciju un globālo darbību

Par Alfu

Atbalsti Alfas biroju

Palīdzi Alfas birojam aizsniegt visu Latviju un aprīkot draudzes

Ziedot Alfai