Mūsu vīzija

Sniedzot atbalstu baznīcām un kristīgām organizācijām, piedzīvot kā Kristus dziedina ievainoto sabiedrību Latvijā, atjaunojot attiecības ar Dievu un ģimenēs.

Alfa kurss ir spēcīgs instruments kā neuzbāzīgi evaņģelizēt, transformēt sabiedrību un atdzīvināt baznīcu, ļaujot ienākt tajā jauniem kristiešiem un dodot iespēju viņiem kļūt par kalpotājiem. Savukārt, Laulāto kurss kalpo kā instruments, lai esošās attiecības ģimenēs kļūtu vēl stiprākas un veselīgākas, caur to mainot gan baznīcu, gan sabiedrību kopumā.

Mūsu sirds deg arī par jauniešiem – kā viņus uzrunāt saprotamā valodā, palīdzot baznīcām “kļūt jaunākām” pretēji šī brīža tendencei “novecot”, jo jauniešu daudzās baznīcās ir maz vai nav nemaz. Šeit palīdz Jauniešu Alfa.


Sasniedzamie mērķi 10 gadu periodā

🎯 300 draudzes + organizācijas visā Latvijā organizē Alfa kursus un Laulāto kursus vismaz 1 reizi gadā (2023. gadā Alfa kursi notika 39 baznīcās, 3 organizācijās un 1 darbavietā, bet Laulāto kursi – 14 baznīcās).

🎯 Alfa kursi notiek visos 10 Latvijas cietumos vismaz 1 reizi gadā (2023. gadā Alfa kursi notika 3 cietumos).

🎯 Notiek 400 Alfa kursi un Laulāto kursi gada laikā (2023. gadā notika 59 Alfa kursi un 19 Laulāto kursi).

🎯 Alfa kursā un Laulāto kursā piedalās 8 000 dalībnieki gadā pēc 10 gadiem (2023. gadā Alfa kursos piedalījās vairāk kā 800 dalībnieku un Laulāto kursos – vairāk kā 400 dalībnieku).

🎯 55 000 cilvēku ir piedzīvojuši Alfu un stiprinājuši attiecības savās ģimenēs caur Laulāto kursu 10 gadu periodā.


Sasniedzamie mērķi un veiktie soļi 2024. gadā

1️⃣ Sniegt regulāru atbalstu Alfa kursu un Laulāto kursu administratoriem Latvijā ar materiāliem, padomu, atbalstu un apmācībām.

2️⃣ Atrast 10 jaunas Alfa kursu un Laulāto kursu draudzes, kas pirmo reizi grib uzsākt savā draudzē rīkot šos kursus.

3️⃣ Iesaistīt Alfa Latvija kalpošanas darbā 5 brīvprātīgos.

4️⃣ Pabeigt Pirmslaulību kursa tulkošanu un sagatavošanu latviešu valodā.

5️⃣ Izdot Nikija Gambela grāmatu “Atbildes meklējot”, kas atbild uz karstajiem jautājumiem un sniedz atbildes par kristietību.

6️⃣ Grāmatas “Dzīves jautājumi” jauna maketa izveide un izdošana. Šī grāmata kalpo kā lielisks palīgs Alfa kursu lektoriem.

7️⃣ Papildus video lekcijas tulkošana un sagatavošana Laulāto kursam.


Tavs ziedojums mums ir ļoti svarīgs

🔳 Lai mēs varētu turpināt sniegt regulāru atbalstu Alfa kursa un Laulāto kursa administratoriem Latvijā ar materiāliem, padomu, atbalstu un apmācībām, nepieciešamās finanses ikdienas biroja vajadzību nosegšanai ir 700 – 1000 Eur/mēn.

🔳 Lai atrastu 10 jaunas Alfa kursu un Laulāto kursu rīkot gribošas draudzes, iesaistītu un kalpošanas darbam sagatavotu 5 jaunus brīvprātīgos, nepieciešamās papildus finanses biroja vajadzībām ir 100 – 200 Eur/mēn.

🔳 Lai pabeigtu Pirmslaulību kursa tulkošanu un sagatavošanu latviešu valodā (video, vizuālie materiāli un dienasgrāmata), nepieciešamās finanses ir 2000 Eur.

🔳 Lai izdotu Nikija Gambela grāmatu “Atbildes meklējot”, kas atbild uz karstajiem jautājumiem un sniedz atbildes par kristietību, nepieciešamās finanses ir 800 Eur.

🔳 Grāmatas “Dzīves jautājumi” jauna maketa izveide un izdošana (šī grāmata kalpo kā lielisks palīgs Alfa kursa lektoriem), nepieciešamās finanses ir 520 Eur.

🔳 Lai iztulkotu un sagatavotu papildus video lekciju Laulāto kursam, nepieciešamās finanses ir 200 Eur.

Alfa Latvija birojs var pastāvēt tikai pateicoties ziedotāju atbalstam, tāpēc aicinām tieši Tevi kļūt par daļu no Dieva darba mūsu valstī.

Arī neliels, bet regulārs ziedojums no 5 – 10 Eur mēnesī, mums ir ĻOTI SVARĪGS!

Vēlies ziedot izmantojot bankas kontu?

Klikšķini uz zemāk redzamās pogas un uzzini Alfa Latvija bankas rekvizītus, brīvi izvēloties summu, kuru esi ar mieru ziedot

Vēlies ziedot ar savu bankas karti?

Klikšķini uz zemāk redzamās pogas un Tu tiksi novirzīts uz iespēju ziedot ar bankas karti, kas ir ātri un vienkārši